Serveis complementaris al lloguer de plataformes i maquinària d'elevació

La maquinària pesada (plataformes, carretons, camió cistella, elevadors personals…) necessita serveis complementaris perquè sigui realment efectiva, com el transport a l’obra que requereix coneixements específics, el servei d’assistència i reparació per evitar els temps morts, l’assessorament per trobar la màquina adequada a cada necessitat, la formació dels operaris, que incrementaran la producció i la seguretat.

Legalment per al lloguer només necessita familiaritzar-se amb cada model específic de Plataforma i aplicar el sentit comú.
UPING recomana l’obtenció d’un Certificat de Capacitació LOCAL o ANAPAT.
Oferim cursos de Capacitació per a tot tipus de Plataformes elevadores i categories (tisores, braços articulats o telescòpics, dièsel o elètectric, carretons, elevadors de càrrega, etc.).  Poden ser impartits a les nostres instal·lacions, a casa del Client o fins i tot directament en Obra.
Aquests cursos li proporcionen una acreditació reconeguda pels principals contractistes i organismes del sector.

servei d'entrega
i recollida a obra

Pel lloguer i la venda oferim un servei d’entrega i recollida per les nostres plataformes elevadores en qualsevol lloc on vostè vagi a utilitzar-les. No s’ha de preocupar de res, només d’indicar el lloc i l’hora en que ho necessita.


L’entrega de la maquinària es realitza a través de personal altament qualificat i amb una llarga experiència que ofereix el suport necessari perquè els seus operaris estiguin sempre familiaritzats amb l’ús de les plataformes i coneguin els punts bàsics per treballar amb la màxima seguretat.

Asistència
365 a obra

L’assistència tècnica en Obra li permetrà obtenir el màxim profit del seu lloguer de maquinària (plataformes elevadores, carretons, elevadors de montatge, elevadors personals).
El nostre servei SAT està preparat per reaccionar en un temps rècord o fins i tot substituir la plataforma si s’estima més convenient per al seu treball.
En casos especials també podem oferir el SAT durant la nit i caps de setmana, en les condicions que s’estableixin prèviament.

un servei de lloguer perquè et sentis segur